Állj a tükrök elé és vizsgáld meg képmásodat! A tükröket rögzítő hengerek végén látható kerék elforgatásával a látványt megváltoztathatod: az egyikkel kövérebbnek vagy soványabbnak, a másikkal magasabbnak vagy alacsonyabbnak láthatod magad, kívánságod szerint.

A síktükör a párhuzamosan érkező fénysugarakat, párhuzamosan is veri vissza. A tükör görbületének megváltoztatásával azonban ez már nem érvényesül. A homorú felület összegyűjti, a domború felület pedig szétszórja a párhuzamos fénysugarakat. Ezért a kép torzul.

Különösen a reneszánsz festészetben volt divatos az anamorfózisok készítése. Ez az általunk vizsgált jelenség fordítottja: a látszólag kaotikus alakzat a görbe (általában hengeres) tükörben értelmet nyer.

A tükör a régebbi korokban luxuscikknek számított, ugyanakkor misztikus tulajdonságot tulajdonítottak neki: egy másik világ kapujának tartották, amely elrabolhatja a lelkünket. A mesékben gyakran szerepelnek mágikus tükrökök.