A Than fivérek – Mór és Károly ‒ Óbecsén születtek, nemesi család sarjaként. Édesapjuk, János a Szepességbe a mai Elzász területéről bevándorló, nemesi rangot szerzett ősök vagyon nélküli utóda volt, aki értelmiségi pályán, mérnök-hivatalnokként teljesített szolgálatot e városban. Ezen emlékházként felújított épület helyén nemrég még a küllemben és méretben mintát adó egykori ház a néhai Than család használatában állt.

THAN KÁROLY
(Óbecse, 1834.‒Budapest, 1908.)

„aligha lehet kétséges, hogy a modern kémia hazai megalapozója Than Károly volt.
1834. december 20-án született Óbecsén. A szabadságharcban önkéntesként vett részt, és egy ágyúöntödében ébredt fel kémiai érdeklődése. Nagyon nehéz és hányattatott évek következtek, gyógyszertárakban dolgozott, 1855-ben érettségizett és 1858-ban Bécsben, a neves kémikus professzor Redtenbacher tanszékén, ahol korábban Görgey Artúr is doktorált, szerzett doktorátust.
Érdeklődése és munkássága a kémia egész területére kiterjedt, a legkülönbözőbb kémiai jelenségeket sokoldalúan közelítette meg, és képes volt a nagyobb összefüggések fölismerésére, szigorú logikája pedig hozzásegítette az ebben az időszakban különlegesen fontos fogalmi tisztánlátáshoz. Kivételesen alapos kísérletező volt, figyelme mindig kiterjedt a lehetséges hibaforrásokra. A szervetlen, az analitikai és a fizikai kémiában máig érvényes alapvető fontosságú felfedezéseket tett. Meghatározó fontosságú volt az egyetemi és a középiskolai kémia oktatás megszervezésében, tudományszervezői tevékenysége a Magyar Tudományos Akadémián és tudomány-népszerűsítő munkája a Természettudományi Társulatban.”...
„Meghatározó jelentőségű volt Than Károly munkássága a hazai oktatás és a természettudományok társadalmi jelentőségének meg-, illetve elismertetése terén. Monumentális munkája „A kísérleti chemia elemei” ma is élvezettel, sok tekintetben pedig haszonnal forgatható.”...
„Az ismert mondás szerint az orosz irodalomban mindenki Gogol köpönyegéből bújt elő. Talán még kevésbé túlzás azt mondani, hogy minden mai magyar kémikus közvetve Than Károly tanítványa. Vajha öröme telne bennünk.”
(Részlet dr. Beck Mihály professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, kortárs vegyész Than Károly című publicisztikájából)
1902-ben Óbecse város elöljárósága díszpolgári cím adományozásával tiszteleg Than Károly munkássága előtt.
1908. július 5-én, röviddel nyugállományba vonulását követően hunyt el.


Kapcsolódó linkek
Wikipédia
Than Karoly
Than Károly portréja,
2013., Tóth Alisa