A kisebb négyzetekből átömlő anyag pontosan kitölti a nagyot és viszont. Vagyis a két kisebb tartály térfogatának összege megegyezik a nagy térfogatával.

Valójában Püthagorasz tételét bizonyítottuk az átfolyó anyaggal. A nagy négyzet területe egyenlő a kisebb négyzetek területének összegével. Mivel a négyzeteket a középen látható derékszögű háromszögre emeltük, a kísérlettel igazoltuk a tételt.

Püthagorasz (Kr. e. 580−520 körül) görög filozófus volt, akit az egyiptomi papok bevezettek misztikus tudományukba. Tőlük hallhatott a tételről is, amit egyébként a babiloniak akkor már legalább 3000 éve ismertek.