A Than fivérek – Mór és Károly ‒ Óbecsén születtek, nemesi család sarjaként. Édesapjuk, János a Szepességbe a mai Elzász területéről bevándorló, nemesi rangot szerzett ősök vagyon nélküli utóda volt, aki értelmiségi pályán, mérnök-hivatalnokként teljesített szolgálatot e városban. Ezen emlékházként felújított épület helyén nemrég még a küllemben és méretben mintát adó egykori ház a néhai Than család használatában állt.

THAN MÓR
(Óbecse, 1828.–Trieszt, 1899.)

Than Mór 1828. június 19-én született Óbecsén. A XIX. század második felének egyik jelentős áramlata, a magyar történelmi festészet határozta meg művészetét, ennek jeles képviselőjeként alkotott.
Megőrizve német gyökereit vált a magyar szabadságharc hadműveleteinek akkor még műkedvelő akvarell krónikásává és pártolójává, a forradalom legyőzetését követően családja szerb ismeretségei révén jutott fel Bécsbe, tanulmányainak kezdeti szakaszát a bécsi titkosrendőrség vizslatásai mellett kellett folytatnia.
Német mesterektől tanulva a szakmát (Karl Rahl) tesz szert hírnévre, és kora jelentős megbízatásainak, pályázati kiírásainak kedvezményezettjeként nyer kibontakozást tehetsége.
Tanulmányútjai a pálya felfelé ívelésében Bécs, Párizs, Róma; záró szakaszában Firenze és Trieszt. Művészi pályájának kiteljesedésével történeti témákat visz közönsége elé akadémista alapossággal, vérbő drámaisággal, sötét tónusú visszafogott kolorittal, a vörös és a testszín avatott alkalmazásával. Szinte korának valamennyi technikájában otthon érezte magát, többek között a magyar freskófestésben is előzmények nélküli úttörőként alkotott jelentőset. A Rahl-i iskola hű követője maradt, ezenkívül az olasz mesterek hatása érhető még tetten kompozíciós megoldásaiban és színvilágában.
Művészetében elsősorban magyar történelmi és mitikus eseményeket dolgozott fel, de vásznain megörökítette a szerb és más európai nemzet kortárs és történelmi személyiségeit is. Zsánerképben Újoncozás az 1848 előtti időkből címmel a kritikusok szerint megfestette a magyar kritikai realizmus első alkotásának számító vásznát.
Budapest rangos középületei: a Nemzeti Múzeum, az Operaház, a Vigadó, a Keleti pályaudvar, a főváros és a vidék, elsősorban Bácska templomai őrzik freskóit, vitrázsait, vásznait, oltárképeit.
Számos honi és külföldi díjban és elismerésben részesült, az akkori világ legértékesebbikét, a Párizsi Szalon díját is megkapta.
Városunk belvárosi katolikus közössége, mely a keresztséggel soraiba fogadta, tőle ajándékul az Assumpta (Mária mennybemenetele) című jelentős alkotásának számító olajfestményét kapta, szülővárosának pedig A magyarok bejövetele Árpád fejedelem vezetésével című triptichonját ajándékozta, mely a magisztrátusi díszterem éke volt, de óhatatlanul azon kornak az áldozatául esett, melyben a nagyhatalmi szereposztásban szerbnek is, magyarnak is az ádáz ellenség szerepe jutott csupán.
A festő utolsó éveit Triesztben élő leányánál, már távol a sikerektől tölti, ott hal meg 1899. március 11-én.


Kapcsolódó linkek
Wikipédia
Than Mór
Than Mór portréja,
2013., Tóth Alisa