Összefoglalók

Than Károly kezdte,mi folytatjukTHAN KÁROLY KEZDTE,
MI FOLYTATJUK


Élmény-és felfedezés központú,
komplex tehetséggondozó program
általános iskolások részére

2017. december - 2018. június
KÉZIRAT
Major Lenke
RÉSZLETEK

1. A „THAN KÁROLY KEZDTE, MI FOLYTATJUK” ELNEVEZÉSŰ TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM BEMUTATÁSA

A program megnevezése: Than Károly kezdte, mi folytatjuk. Élmény-és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program általános iskolások részére.
A már hagyománnyal rendelkező, 64 órás, tanórán kívüli, a természettudományos kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program általános iskolás tanulók részére került megszervezésre. A program megvalósítására a 2017/2018-as tanévben került sor. A program nyitórendezvényét Than Károly születésének évfordulóján, 2017. december 22-én tartottuk, a záró rendezvényt pedig 2018. június 1-én.
A második „Than Károly kezdte, mi folytatjuk” műhelymunka-sorozat újabb 16 általános iskolás tehetségígéretnek adott lehetőséget, hogy a kémia, gyógyszerészet és gyógynövények műhelyekben gyarapíthassák tudásukat és betekintést nyerjenek a kémia és a gyógyszerészet szakma világába. A műhelymunkákat üzemlátogatással egészítettük ki, ahol a megszerzett elméleti tudás gyakorlati hasznosulását is láthatták a tanulók. A program elősegítette a tanulók természettudományos és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését és pályaorientációját is.
1.1.1. A program szervezője: Than Fivérek Értelmiségi Kör
A programot megvalósító szervezet a Than Fivérek Értelmiségi Kör. A civil szervezetet térségünk értelmisége hozta létre 1995-ben. A kezdetektől fogva a szervezet alapvető célkitűzései között szerepel a művészetek és a tudományos ismeretek népszerűsítése, valamint igényes művelődési rendezvények szervezése.
1.1.2. A program helyszíne: Than Emlékház
Az emlékház kiemelten fontos feladata a tudományok és a művészetek népszerűsítése az iskoláskorú gyerekek, a pályaválasztás előtt álló fiatalok körében, ezért az itt megrendezésre kerülő programok is elsősorban ennek a korosztálynak szólnak.
A Than Emlékház 2014-től regisztrált tehetségpontként, 2016-tól pedig európai tehetségpont is működik. Az emlékház együttműködik térségünk oktatási intézményeivel, tudomány-népszerűsítéssel és tehetséggondozással foglakozó szervezetekkel és személyekkel, többek között vidékünk tehetségpontjainak szakembereivel.
A Than Emlékház az elmúlt öt év során több tehetségsegítő programnak adott helyszínt. A szervezet 2016-tól saját szervezésben valósítja meg a „Than Károly kezdte, mi folytatjuk” programot, amely idén 16 általános iskolás tanulónak adott lehetőséget az élményszerű tanulásra és tehetségük kibontakoztatására a kémia, gyógyszerészet és gyógynövény-ismeret műhelyekben.
1.1.3. Együttműködő partner: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta
Az Alapítványt 2009-ben hozta létre a zentai Kertészek Egyesülete civil szervezet, azzal a céllal, hogy komoly feladatvállalással hozzájáruljon térségünk vidékének és agráriumának fejlesztéséhez. Tevékenységét oktatási programok megszervezése, kutatási és fejlesztési projektek lebonyolítása, kapcsolatépítés és piackutatás terén fejti ki. Széles körben együttműködik térségünk agrárgazdálkodóival és vállalkozóival, támogatja a Szent István Egyetem Zentai Konzultációs Központjának tevékenységét, amely által felsőoktatási, felnőttképzési és szaktanácsadói feladatokat lát el.
A két évtizedes oktatás területén szerzett tapasztalat bátorította az Alapítványt arra, hogy megkezdje tevékenységét a tehetséggondozás területén is. Az elmúlt 4-5 év során az Alapítvány a Nemzeti Tehetség Program keretén belül több tehetséggondozást elősegítő programot valósított meg.
1.1.4. A program támogatói
A programot támogató szervezet a Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolítója pedig az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. A támogatási célok, támogatott tevékenységek funkciója a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.
A projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg, a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása kategórán belül.
1.2.1. A program célja
A progam célja, hogy a formális iskolai tanulás helyett élményszerű tanulási lehetőséget nyújtson azoknak a diákoknak, akik a kémia iránt mutatnak nagyobb érdeklődést. Jelen programunk során az egymást kiegészítő kémia, gyógyszerészet és gyógynövények műhelyekben 16 általános iskolás tehetségígéret tudásgyarapítását és tehetség kibontakozását biztosítottuk. Fontos célunk volt, hogy az általános iskolások ízelítőt kapjanak az alkalmazott kémiából, a gyógyszerészetből, ezáltal segítve őket az előttük álló pályaválasztásban.
1.2.5. A program tartalmi elemeinek szerkezete
A 64 órás komplex tehetséggondozó program a gyógyszerészet, a gyógyhatású készítmények és a gyógynövények megismertetésén keresztül vezette be a tehetséges tanulókat a kémia tudományterületébe. 2017 decembere és 2018 júniusa között összesen 17 foglalkozás és két üzemlátogatás keretein belül valósult meg a program.
A 17 foglalkozás témakörei, illetve az általuk felölelt tudományterületek a következő sorrendben követték egymást:
 1. GYÓGYSZERÉSZET: Gyógynövények a gyógyszerészetben ma és a múltban, Than Károly munkássága (2 órás foglalkozás)
 2. GYÓGYSZERÉSZET - GYÓGYHATÁSÚ KOZMETIKAI TERMÉK KÉSZÍTÉSE: Növényi alapanyagot tartalmazó termékek készítése - a laboratóriumi eszközök és a munkafolyamatok ismertetése, Than Károly munkássága (4 órás foglalkozás)
 3. GYÓGYSZERÉSZET - GYÓGYHATÁSÚ KOZMETIKAI TERMÉK KÉSZÍTÉSE: Növényi alapanyagot tartalmazó termékek készítése - ajakápoló balzsam készítése kakaóvaj felhasználásával (4 órás foglalkozás)
 4. A KÉMIA SZEREPE A GYÓGYSZERÉSZETBEN: A gyógyító szerek története kémiai szempontból. A természet patikája. A növények gyógyászati célra történő felhasználása. Növényi hatóanyagok kémiája (4 órás foglalkozás)
 5. A KÉMIA SZEREPE A GYÓGYSZERÉSZETBEN - TEMÉSZETES ÉS SZINTETIKUS HATÓANYAGOK: Természetes és szintetikus gyógyszerhatóanyagok kivonása, előállítása (4 órás foglalkozás)
 6. A KÉMIA SZEREPE A GYÓGYSZERÉSZETBEN - TERMÉSZETES HATÓANYAGOK: Hatóanyagok azonosítása kémiai módszerekkel (4 órás foglalkozás)
 7. A KÉMIA SZEREPE A GYÓGYSZERÉSZETBEN - SZINTETIKUS HATANYAGOK: Acetilszalicilsav (aszpirin) szintézise és azonosítása (4 órás foglalkozás)
 8. GYÓGYNÖVÉNYEK: A gyógynövények fogalma, felhasználási területei, a hatóanyagok illetve a drogok megismerése, ezek előállítása (4 órás foglalkozás)
 9. GYÓGYNÖVÉNYEK - VIDÉKÜNKÜN HONOS GYÓGYNÖVÉNYEK: Vidékünkre jellemző gyógynövények termesztése, felhasználása és felismerése (4 órás foglalkozás)
 10. GYÓGYNÖVÉNYEK - EGZOTIKUS NÖVÉNYEK ÉS TEANÖVÉNYEK: Egzotikus növények és teanövények. Teakeverékek összeállítása és azok alapanyagainak felismerése (4 órás foglalkozás)
 11. GYÓGYNÖVÉNYEK - EGZOTIKUS NÖVÉNYEK A KOZMETIKUMOKBAN: Egzotikus növények felhasználása a kozmetikai szerekben (4 órás foglalkozás)
 12. GYÓGYNÖVÉNYEK - GYÓGYNÖVÉNYEK TERMESZTÉSE: Egyes szaporítási módok alkalmazása a gyógynövénytermesztésben (4 órás foglalkozás)
 13. GYÓGYNÖVÉNYEK - VADONTERMŐ GYÓGYNÖVÉNYEK: A környékbeli vadontermő és egyéb fajok termőhelyi bemutatása, herbárium készítése (4 órás foglalkozás)
 14. GYÓGYSZERÉSZET - TEAKEVERÉKEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA: Farmakognózia. Teakeverékek összeállítása és azok alapanyagainak felismerése - 20 féle teanövény bemutatása (4 órás foglalkozás)
 15. GYÓGYSZERÉSZET - GYÓGYHATÁSÚ KOZMETIKAI TERMÉK KÉSZÍTÉSE: Vidékünkön honos növényi alapanyagok (olívaolaj, ricinusolaj, mentol, orvosi májva gyökere) felhasználásával készült termékek előállítása (4 órás foglalkozás)
 16. GYÓGYSZERÉSZET - GYÓGYHATÁSÚ KOZMETIKAI TERMÉK KÉSZÍTÉSE: Egzotikus növényi alapanyagot (bensoe tinktúra, balsamum perivianum) tartalmazó termék készítése, Szúnyogűző szer készítése levendula éterolajának felhasználásával (4 órás foglalkozás)
 17. A PROJEKT EREDMÉNYEKÉNT, A FOGLALKOZÁSOK SORÁN KÉSZÍTETT TERMÉKEK BEMUTATÁSA AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK: Termékbemutató. A program során készített termékek bemutatása a nagyközönségnek (2 órás foglalkozás)
1.3. A program célcsoportja
A tehetségsegítő program célcsoportját a helyi általános iskolák 6., 7. és 8. osztályos tanulói képezték. A projekt keretén belül a résztvevő tanulók természettudományos kompetenciáik fejlesztése céljából a kémia, a gyógyszerészet és a gyógynövények műhelyekben vehettek részt, ennek megfelelően olyan fiatalokat kapcsoltunk be a programba, akik ezeken a területeken jeleskednek. A műhelymunkákba összesen 16 tehetségígéretet, mégpedig négy hatodikos, nyolc hetedikes és négy nyolcadikos tanulót vontunk be.
A tanulók a következő óbecsei általános iskolákból érkeztek:
 • Petőfi Sándor Általános Iskola
 • Samu Mihály Általános Iskola
 • Sever Đurkić Általános Iskola
 • Zdravko Gložanski Általános Iskola.
1.4. A program megvalósításában részt vevő szakemberek
A második Than Károly kezdte, mi folytatjuk program munkájában részt vettek mindazon többéves szakmai és tehetséggondozói tapasztalattal rendelkező előadók, szakemberek, akik az előző program megvalósításban is szerepet vállaltak.
A program pedagógiai célja teljes mértékben megvalósult, amely arra irányult, hogy élményszerű tanulási formával ismerkedjenek meg azok a tanulók, akik a természettudományok, elsősorban a kémia iránt érdeklődnek. A gyerekek nyitottak voltak az új módszertani tartalmakra, együttműködtek szakembereinkkel, aktív résztvevőként sajátították el az alapvető gyógyszerészeti, kertészeti és kémiai technikákat.
Gyenge Csilla a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémia szakos tanára. A programban a kémia témájú foglakozások előadójaként vett részt.
Szórád Endre okleveles vegyészmérnök, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémiatanára. A nagy tehetséggondozói tapasztalattal rendelkező vegyész-pedagógus szakmai tanácsadóként segítette a projekt megvalósulását.
Pivnički Kúti Kornélia okleveles gyógyszerész, aktív szerepet vállal a Than Emlékház tehetségsegítő és tudománynépszerűsítő foglalkozásaiban. A programban a gyógyszerészeti témájú foglalkozásokat vezette.
Horák Kornél biológia szakos tanár, a Szent István Egyetem Határon Túli Levelező Tagozatának konzulens tanára. Szakterülete a gyógynövények kutatása. A programban a gyógynövényekkel kapcsolatos tematikák feldolgozását bíztuk rá.
Kollár Karolina okleveles vegyész, és Sulc Barta Szilvia pénzügyi menedzser, a Than Emlékház demonstrátorai, programszervező munkatársai. Mindketten több tehetséggondozó program megvalósításában vettek már részt. A projekt során a foglalkozások közötti szüneteket gazdagító játékos, szórakoztató programokat szervezték, részt vettek a műhelyek vezetésében is.
Dr. Major Lenke az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának tanársegéde, a programban pedagógusként vett részt, és a program tehetségsegítő eredményeinek kiértékelését végezte.
Kulcsár Sarolta pedagógus, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkoordinátoraként az alapítvány tehetségsegítő programjaiban vesz részt, és az alapítvány eddigi szakmai tapasztalatainak megosztásával segítette a műhelymunka-sorozat megvalósulását.
1.2.6. A tehetséggondozó programhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek
A műhelymunkákat üzemlátogatással egészítettük ki, mellyel a tanulók természettudományos és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését és pályaorientációját kívántuk elérni. Ezáltal a tanulók a műhelymunkák során megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatok mellett néhány, a közvetlen környezetünkben működő jó példát is megtekintettek. A program során a tanulók betekintést nyertek az óbecsei SP Laboratórium és a csókai Menta gyógynövény feldolgozó üzemben folyó munkába.
Az SP Laboratórium Szerbia egyik legkorszerűbb, nemzetközileg is elismert tekintélyű laboratóriuma, ahol az élelmiszer, takarmány, víz valamint egyéb közfogyasztási cikkek biztonsági és minőségi ellenőrzését végzik. A csókai Menta vállalat nagy hagyománnyal és modern technológiával rendelkező gyógynövény-feldolgozó üzem. Az üzemlátogatás alkalmával a tanulók megismerkedhettek a vállalat termelési folyamatával, és gyógyhatású kozmetikai készítményeivel.
1.2.8. A program rövid távú eredményei, a létrejött tárgyi alkotások
Than Károly munkásságához kapcsolóan olyan műhelymunkákat terveztünk az általános iskolák felső osztályos tanulóinak, melyekben a pályaválasztás előtt álló fiatalok a kémia területén gyarapíthatják tudásukat, megismerkedhetnek a kémia szerepével a gyógyszerészetben és megszerezhetik első szakmai tapasztalataikat a gyógyszerészetben. A kémia, gyógyszerészet és gyógynövények műhelyek egymást kiegészítve, szorosan együttműködve 16 általános iskolás tehetségígértnek adtak lehetőséget az élményszerű tanulásra.
A műhelymunkákat üzemlátogatással egészítettük ki, ahol a elméleti tudás gyakorlati és gazdasági hasznosulását is láthatták a tanulók. Az itt szerzett tapasztalatok is hozzájárulnak a későbbi pályaválasztásukhoz.
A műhelyekben a gyakorlati foglalkozások során konkrét termékeket: kozmetikai termékeket, gyógyszeralapanyagokat és teakeverékeket készítettek a tanulók, melyeket egy termékbemutató keretén belül mutattak be és szakmailag ismertetettek az érdeklődő közönségnek.
1.5. A „Than Károly kezdte, mi folytatjuk” program plakátjai

Than Károly kezdte, mi folytatjuk: Műhelymunka-sorozat

Than Károly kezdte, mi folytatjuk: Műhelymunka-sorozat

2.1. A kémia, gyógyszerészet és a gyógynövényismeret műhelymunkák rövid összefoglalói
2.1.1. Kémia műhelymunka
A foglalkozások célja az volt, hogy a diákok közelebb kerüljenek a természettudományokhoz, azon belül is a kémiához. A foglalkozások során elméleti előadást hallgattak a gyógyszeriparban használható anyagokról és segédanyagokról, a természet patikájáról, valamint a hatóanyagok azonosításáról kémiai módszerekkel.
Érdekes kísérleteket végeztek, például sárgarépából kimutatták a cukrokat, meghatározták, hogy a lilakáposzta természetes indikátor, valamint a szalicilsav és az aszpirin fizikai és kémiai tulajdonságaival is foglalkoztak.
A műhelymunkák során közelebb került hozzájuk a kémia, mivel lehetőségük volt gyakorlatokat, kísérleteket is végezni.
2.1.2. Gyógyszerészeti műhelymunka
A gyógyszerészetben és a kozmetikai iparban is rengeteg termék készül természetes alapanyagokból, ezen belül növényi eredetű komponensekből. Ezen alapanyagok megismerésével indult a tanfolyam. Először a gyógyszerek feltalálásáról beszéltek, illetve arról, hogyan jutottak el a mai szintetikus anyagokig a természetes hatóanyagokból kiindulva. Megismerték a „növényi drog” fogalmát és a gyógynövényeket, amelyekből a drogok készülnek.
Készítettek gyógyhatású krémet, kozmetikai krémet, növényi szirupot, oldatot. Megismerték a macerálás, dekantálás, oldás, szuszpenzálás, olvasztás, homogenizálás, filtrálás folyamatát. A résztvevők maguk végezték el a felsorolt technológiai folyamatokat, csomagolták és feliratozták a kész termékeket. A legtöbb terméket ki is próbálhatták.
A tanulók nagy érdeklődést mutattak mind az elméleti, mind a gyakorlati órákon, így sikerült közelebb hozni hozzájuk a botanikát, farmakognóziát, gyógyszertechnológiát és a kémiát.
2.1.3. Gyógynövényismeret műhelymunka
A műhelymunkák során a tanulók megismerkedtek a gyógynövény és a drog fogalmával, a különböző gyógynövénydrogok előállításának módjával, a hatóanyagok fogalmával. Alkalmuk volt megismerni egyes vadontermő illetve termesztett gyógynövényfajokkal, az utóbbiak termesztésének alapjaival.
Gyakorolhattak egyes szaporítási módokat, készítettek herbáriumot is. Összeállíthattak teakeverékeket receptek alapján. Hallhattak a különböző felhasználási módokról..
Mindezek során folyamatosan történtek utalások a gyógyszerészeti felhasználásokra illetve a kémiai, biológiai és mezőgazdasági vonatkozásokra is, ami esetleg a jövőben segítheti a tanulókat az ismeretszerzésben illetve pályaválasztásban is.

3. A PROGRAM EREDMÉNYEI EMPIRIKUS ADATOK ALAPJÁN

3.2.1. A kutatás célja
Az empirikus vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsuk, milyen mértékű hatást gyakorolt a program az általános iskolás tanulók tudásszintjére, valamint a természettudományokkal, ezen belül is a kémia tantárggyal kapcsolatos hozzáállására.
3.2.2. A kutatás módszere
A projekt lezárását követően két kérdőívet töltöttek ki a résztvevő hallgatók. Az egyik kérdőív a program során megszerzett ismeretekre vonatkozott, a másik kérdőív pedig a tantárggyal kapcsolatos attitűdöket vizsgálta. Az adatok összehasonlíthatósága érdekében a programban részt vevő 16 tanuló mellett egy 17 tanulóból álló kontrollcsoportban is elvégeztük a vizsgálatot.
A tudásmérő kérdőív a kémia, a gyógyszerészet és a gyógynövényismeret témakörében 10-10 kérdést, azaz összesen 30 kérdést tartalmazott, a programban feldolgozott ismeretekhez igazodva.
A tantárgyi attitűdöt vizsgáló kérdőív 24 kérdést tartalmazott. A háttérváltozók vizsgálata mellett a továbbtanulással, az iskolával, valamint az egyes tantárgyakkal kapcsolatos attitűdökre, valamint a „Than Károly kezdte, mi folytatjuk” programra vonatkozó kérdéseket tartalmazta a kérdőív.
3.5. A vizsgálatok eredményeinek összefoglalása
A Than Károly kezdte, mi folytatjuk elnevezésű program mind a résztvevő tanulók véleménye, mint pedig a kontrollcsoportos kísérlet adatai alapján eredményesnek bizonyult. A tanulók tartalmi tudása és a kémia tudományterületéhez való hozzáállásuk is pozitív irányban változott. A felmérésben részt vevő tanulók (a kísérleti és a kontrollcsoportban egyaránt) hasznosnak érzik az ilyen jellegű tehetséggondozó programokat, és szívesen részt vennének hasonló rendezvényeken a jövőben is. Ez azért is célszerű lenne, mert a tanulók egészséges önbizalommal rendelkeznek, tehetségesnek érzik magukat a legtöbb tantárgyban, így mindenképpen érdemes bevonni őket tehetséggondozó programokba.

4. SAJTÓMEGJELENÉS

A „Than Károly kezdte, mi folytatjuk” elnevezésű program munkájának egyes elemeiről szóló beszámolók a vajdasági médiákban is helyet kaptak.
Tehetséggondozás a Than Emlékházban
Magyar Szó online, 2018. május 16. Forrás: https://bit.ly/2sEvOzJ
Tudománynépszerűsítés a Than Emlékházban (Elvira Spajić)
Бечејски дани online, 2018. május 28. Forrás: https://bit.ly/2MbmYl5

5. PILLANATKÉPEK A PROGRAMRÓL

A programról készült képek és kisfilm megtekinthető a következő weboldalon
http://www.than.rs/programok-galeria.html
http://www.than.rs/programok-videogaleria.html

6. A PROGRAM MUNKÁJÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A Than Károly kezdte, mi folytatjuk elnevezésű, élmény-és felfedezés központú tehetséggondozó program már második alkalommal került megrendezésre. A 2017 decembere és 2018 júniusa között megszervezett program célközönsége ezúttal általános iskolás tanulók voltak.
A tanulók heti rendszerességgel látogatták a tehetséggondozás céljából megtervezett és sok gyakorlati és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberek által megvalósított foglalkozásokat a kémia, a gyógyszerészet és a gyógynövényismeret témakörében. A foglakozások gyakorlatközpontúak voltak, a tanulók önálló munkájára, valamint kooperatív csapatmunkára építő módszerek alkalmazásával kerültek megvalósításra.
A tudománynépszerűsítő foglalkozássorozat nem csak a tanulók természettudományos ismereteit bővítette, de a mindennapi életben is használható tudást adott számukra, többféle kompetenciaterület együttes fejlesztése által. A környezet komplex szemléletét, valamint a bennünket körülvevő természet elemeinek, a növényeknek illetve egyéb alapanyagoknak a felhasználását sajátíthatták el a tanulók.
A programsorozat egy zárórendezvény keretein belül ért véget, ahol a résztvevő oktatók és tanulók önállóan bemutatott kísérletekkel és a program során szerzett ismereteik felelevenítésével foglalták össze megszerzett tapasztalataikat. A gyógynövényekkel foglalkozó modul tartalmának bemutatása Horák Kornél biológia szakos tanár prezentálásávan történt.
A kémia modul során szerzett ismereteiket a tanulók önálló kísérletek bemutatásával bizonyították a közönség számára, Gyenge Csilla kémia szakos tanárnő segítségével. A közönség többek között megtekinthette az ecetsav és sütőpor hatására kifejtett gázfejlődés folyamatát, a sárgarépában előforduló cukor kimutatásának kísérletét, illetve egy sav/bázis kísérletet is a lilakáposztának, mint természetes indikátornak a segítségével.
A gyógyszerészet modulban tanultakat a diákok Pivnički Kúti Kornélia okleveles gyógyszerész vezetésével elevenítették fel. A tanulók elmondták, milyen hatóanyagokkal ismerkedtek meg, milyen felhasználási módokról tanultak, és milyen készítményeket hoztak létre a program során. Beszámoltak róla, hogy készítettek többek között szúnyogűző folyadékot, ajakbalzsamot, és számos további folyamattal és eljárással megismerkedtek.
A rendezvény tevékenységeit Bonifárt László, a Than Fivérek Értelmiségi Kör elnöke, Kulcsár Sarolta, a Pro Scientia Naturae Alapítvány munkatársa, és Kollár Karolina, a Than Fivérek Értelmiség Kör munkatársa és a program egyik szervezője foglalták össze.

THAN MŰHELY ÉS EMLÉKTÁBOR

Komplex tehetséggondozó program középiskolásoknak

2017. január-május


KÉZIRAT
Major Lenke, Bagány Ágnes
RÉSZLETEK

Than műhely és Than Emléktábor

1. A THAN MŰHELY ÉS EMLÉKTÁBOR ELNEVEZÉSŰ PROGRAM BEMUTATÁSA

1.1. A program célja
A program megnevezése: Than műhely és Than Emléktábor. Komplex tehetséggondozó program középiskolásoknak. A megvalósításra 2017. január és május között került sor. A pályázat tárgyát képező program a természettudományos és térbeli-vizuális kompetenciák erősítése céljából jött létre.
A program folytatását képezi a 2015-ben először megrendezett Than Emléktábornak. A tábor célja a középiskolások tehetségsegítése, érdeklődésének felkeltése, valamint a pályaválasztás segítése volt. A tábor megvalósításával a részvevő helyi és magyarországi középiskolás tanulók lehetőséget kaptak a Than fivérek munkásságához kapcsolódó művészeti és tudományos területek megismerésére. A Than Emléktábor hagyományteremtő szándékkal indult, és az idén megvalósított program ennek a hagyománynak a jegyében jött létre. A Pro Scientia Natuare Alapítvány 2014-ben és 2015-ben kezdte meg a középiskolásokkal illetve az általános iskolásokkal a tehetségsegítő foglalkozásokat a Than Emlékházban. Fontos kiemelni, hogy az előző időszakban megvalósított természettudományos és művészeti témájú foglalkozásokhoz képest, az idei évi programok tervezésnél inkább a Than Emlékház szellemiségéhez próbáltunk közelebb kerülni, ezért lett kiemelt téma a restaurálás és gyógynövényismeret, és ezáltal a vegyészeti ágazatot igyekeztünk előtérbe helyezni. A kémiai ismeretek ugyanolyan fontosak, mint bármi más. A kémia egyre inkább mostohagyereke az oktatásnak. Még a többi természettudományos tárgyak között is háttérbe szorul. De vajon tud-e valaki valamit mutatni a környezetében, aminek nincs köze a kémiához? Biztosan nem tud olyan, a mindennapi életben használt eszközt, anyagot mutatni, aminek közvetlenül vagy közvetve ne lenne köze a kémiához. Nehezen lehetne olyan területét mutatni a gazdaságnak, amelynek ne lenne köze a kémiához, még a biogazdálkodás sem létezhet kémiai ismeretek nélkül, az idei évben ezért is foglalkoztunk a vegyészeti ágazatokkal.
A Than műhely és emléktábor az emlékház névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikák feldolgozásával a középiskolás fiatalok olyan ismereteket és tapasztalatokat szereznek, melyre a formális iskolai oktatás során nincs lehetőségük. A műhelyekben és emléktáborban a középiskolás tanulóknak olyan természettudományos és művészeti jellegű tehetségsegítő foglalkozásokat kínáltunk, amelyek az épület névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikákat dolgoznak fel. A program célja a tanulók természettudományos és képzőművészeti kompetenciáinak fejlesztése, pályaorientiációjuk segítése. A program további célja a tudományos és művészeti életpálya népszerűsítése, valamint a tudományok és művészetek kapcsolatának, szétválaszthatatlanságának erősítése.
1.2. A program helyszíne
A műhely és emléktábor helyszíne az óbecsei Than Emlékház, mely térségünkben szellemiségével és interaktív jellegű felszereltségével, egyedülálló módon egészíti ki az általános- és középiskolai oktatást.
A Than Emlékház Óbecse két világhírű szülöttének, Than Mórnak, a világhírű festőnek és Than Károlynak, a híres vegyésznek, akadémikusnak a szülőháza helyén épült, és rendeltetése szerint a tudományok és a művészetek bemutatására és népszerűsítésére szolgál. A műemléképület egyben kortörténeti, városképi, turisztikai és kulturális örökségi jelleggel is bír. Az épület tartami gazdagságához hozzájárul a ház szülötteinek méltó emléket állító két emlékszoba, a tudományos interaktív park több mint 30 eszköze, és Than Mór festményeinek reprodukciói.

Cím: Than Emlékház Óbecse, Than fivérek utca 5-7.
1.3. A program felépítése
A program kétszer 34 órás, összesen 68 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó programként került megvalósításra. A program a restaurálás témaköre mentén két kompetencia, a természettudományos-kémiai és a térbeli-vizuális képességek területének fejlesztését egyaránt célozta.
A természettudományos-kémiai és a képzőművészeti-műtárgyvédelmi műhelyek két, egymással párhuzamosan működő egységet képeztek, egymást kiegészítő tevékenységeket folytatva. A foglalkozások során megszerzett tudás segítségével a tanulók alkalmassá váltak arra, hogy bekapcsolódjanak valós műtárgyak restaurálásba, és megszerezzék első szakmai tapasztalataikat a műtárgyvédelem terén.
A műhelymunkák megvalósítása eredményeképpen tárgyiasult alkotások jöttek létre. A tanulók részt vettek egy-egy egyszerűbb restaurálási munkálatban, kerámia, papír, textil és fém alapanyagú alkotások javításában. A műhelyekben folyó munkát a csoportmunka, kooperatív módszer és kísérletezés jellemezte, amely lehetővé tette, hogy a résztvevő tanulók felszabadultan, kreatívan vegyenek részt a választott műhely foglalkozásaiban. A foglalkozások közötti szüneteket szórakoztató, játékos tanulással gazdagítottuk, amit az emlékház interaktív játékparkja és demonstrátorai biztosítottak.
A műhelymunkák mellett 3 napos bentlakásos szaktábor megrendezésére is sor került a projekt keretein belül, 2017. április 21-23. között. A tábor során és a műhelymunkák egyes foglalkozásain a projektben résztvevő tanulók a megszerzett tudásuk birtokában, szakemberek bevonásával több restaurálási, helyreállítási munkálatban is részt vettek. A tanulók a program során megismerkedtek a különböző alapanyagú tárgyak restaurálásival, mint a:
 1. Textilrestaurálás (a szál, fonal és szövés megismerése, textilből készült tárgyak konzerválása);
 2. Szilikátrestaurálás (régészeti leletek, cserépedények kiegészítése);
 3. Papírrestaurálás (papírfajták megismerése, papíröntés, -mosás, -ragasztás és - fűzés: szétesett könyv restaurálása);
 4. Ezüsttárgyak restaurálása (fizikai és kémiai módszerek alkalmazása a fémtárgyak restaurálásában)
A műhelymunkák és a tábor során készült munkákat a projekt végén egy kiállítás keretén belül mutatták be a nagyközönségnek, május 20-án, a Múzeumok Éjszakája program alkalmával, a Than Emlékházban.
1.4. A programban résztvevő tanulók célcsoport, és a tehetségazonosítás szempontjai
A Than műhelybe és Than emléktáborba olyan középiskolás tanulókat vártunk, akik Than Károly és Than Mór munkássághoz kacsolódóan, a kémia és a képzőművészet iránt mutatnak érdeklődést, és ezeken a területeken értek el kimagasló eredményeket eddigi tanulmányaik során. A tanulók iskolájuk javaslata alapján tudtak bekapcsolódni a programba. Térségünk középiskoláit, gimnáziumait keressük meg, hogy végezzék el a tanulók beválogatását a programba, hiszen az iskolák hiteles információkkal rendelkeznek a tanulók képességeire, kreativitására és motivációjára vonatkozóan, ezért a tanulók tehetségazonosítását és beválogatását a felkért középiskolák fogják elvégezni. A beválogatás során elsőbbséget élveznek azok a fiatalok akik eddigi tanulmányaik során a kémia és a képzőművészet terén értek el kimagasló eredményeket, de figyelembe vesszük a tanulók érdeklődési területét, motiváltságát és kreativitását is.
A programba összesen 4 középiskola 26 tanulója (8 fiú és 18 lány) jelentkezett. 16 első osztályos, 6 másodikos, 3 harmadikos és 3 negyedikes tanuló vesz részt a programban. A résztvevők érdeklődési területétől függően 2 műhelyben dolgoztak. A tanulók a következő iskolákból érkeztek:
 • Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, Zenta
 • Közgazdasági-Kereskedelmi Iskola, Óbecse
 • Műszaki Iskola, Óbecse
 • Óbecsei Gimnázium.
1.5. A programban résztvevő szervezetek
A program megvalósítója: Than Fivérek Értelmiségi Kör, Óbecse
Támogató: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyító: Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
Együttműködő partnerszervezet: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta
1.5.2. A program megvalósítója
A program megvalósítója a Than Fivérek Értelmiségi Kör, Óbecse. A Than Fivérek Értelmiségi Kör székházaként is szolgáló Than Emlékház egyedülálló szellemiségével, kiállításaival és interaktív felszereltségével kiváló helyszín tehetséggondozó programok lebonyolítására, melyre számos példa volt az elmúlt két év során. A Pro Scientia Nature Alapítvány is több tehetségsegítő programot szervezett ezen a helyszínen, többek között tehetségnapot, multidiszciplináris tudományos műhelyt, de általános iskolások számára tehetséggondozó műhelyek is működnek itt.
1.5.3. Együttműködő partnerszervezet
A projekt megvalósításában együttműködő szervezet a Pro Scientia Naturae Alapítvány Zenta. Az alapítványt 2009-ben hozta létre a zentai Kertészek Egyesülete civil szervezet, azzal a céllal, hogy komoly feladatvállalással hozzájáruljon térségünk vidékének és agráriumának fejlesztéséhez. Tevékenységét oktatási programok megszervezése, kutatási és fejlesztési projektek lebonyolítása, kapcsolatépítés és piackutatás terén fejti ki. Az elmúlt évek során a tehetségpontként is működő alapítvány a Nemzeti Tehetség Program keretén belül több tehetséggondozást elősegítő programot valósított meg. Többek között a magyarországi és szerbiai oktatási és felsőoktatási intézmények együttműködésével egy autentikus helyszínen, a zentai Szalmaházában szervezte meg a megújuló energiaforrásokat népszerűsítő és bemutató szaktáborát.
A Pro Scientia Naturae Alapítvány 2013-tól több sikeres tehetséggondozásra irányuló programot valósított meg a Than Emlékházban, amely indokolja az alapítvány bevonását jelen pályázati programba. A partnerszervezet feladata, hogy a program megvalósítása során a korábbi középiskolások részére szervezett tehetségsegítő programokban szerzett szakmai tapasztalait megossza a program megvalósítójával.
1.5.4. A program támogatói
A programot támogató szervezet a Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolítója pedig az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. A támogatási célok, támogatott tevékenységek funkciója a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.
A projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg, a a köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatása kategórán belül. A Nemzeti Tehetség Program program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
1.6. A program megvalósításában résztvevő szakemberek
A program megvalósításában többéves szakmai és tehetséggondozói tapasztalattal rendelkező oktatók, szakemberek vettek részt.
Szórád Endre okleveles vegyészmérnök, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémiatanára. Szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat vezet. A program keretén belül a kémia csoport vezető előadója és a Than emléktábor egyik szakmai vezetője.

Dr. Korhecz Papp Zsuzsanna a Szabadkai Városi Múzeum főrestaurátora, múzeumi tanácsosa, közreműködésével kerül sor a projekt képzőművészeti és műtárgyvédelmi témájú foglalkozásainak megvalósítására. A Than emléktábor egyik szakmai vezetője.

Id. Lengyel László képzőművészet szakos tanár, iparművész, az Óbecsei Városi Múzeum munkatársa, restaurátora. Részt vesz a projekt képzőművészeti foglakozásainak szervezésében és megvalósításában. A Than emléktáborban a régészeti leletek, cserépedények kiegészítését mutatta be.

Gyurik Melinda könyvrestaurátor, könyveket, térképeket, okleveleket restaurál, a Szabadkai Történelmi Levéltár és a Szabadkai Városi Múzeum volt munkatársa. A Than emléktáborban a papír alapú műtárgyak restaurálásásának szakmai vezetésével bíztuk meg.

Kollár Karolina okleveles vegyész, Sulc Barta Szilvia műszaki menedzser a Than Emlékház demonstrátorai és programszervező munkatársai. Mindketten több tehetséggondozó program megvalósításában vettek már részt. A projekt során többek között a foglalkozások közötti szüneteket gazdagító játékos, szórakoztató programok szervezését végzezték.

Major Lenke és Bagány Ágnes, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar asszisztensei, a programban pedagógusként vettek részt, és a program tehetségsegítő eredményeinek kiértékelését végzik.

Kulcsár Sarolta pedagógus, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkoordinátoraként az alapítvány tehetségsegítő programjaiban vesz részt. Jelen projektet az alapítvány eddigi szakmai tapasztalatainak megosztásával segíti.
1.7. A Than műhely és emléktábor program plakátja

Than műhely és Than Emléktábor

3.1. A Than műhely és emléktábor program bemutatójának plakátja

Than műhely és Than Emléktábor

3. A PROGRAM EREDMÉNYEI

A műhelymunkák és a tábor során a következő alkotások helyreállításában vettek részt a tanulók:
 1. Ismeretlen ezüstműves: Koronák 18. század, trébelt ezüstlemez (a dunaföldvári egykori ferences templom Páduai Szent Antal képének tartozéka)
 2. Római kori kancsó töredéke, 3-4 század, kerámia (a Szabadkai Városi Múzeum régészeti gyűjteményéből)
 3. Díszkeret, 19. század, fa, krétamassza (a Szabadkai Városi Múzeum művészeti gyűjteményéből)
Ezeket az alkotásokat egy kiállítás formájában mutatták be a tanulók a nagyközönségnek május 20-án a Than Emlékházban, a Múzeumok Éjszakáján. A rendezvény során a programban részt vevő tanulók bemutatták a programot és részletesen beszámoltak az alkotások helyreállításának menetéről is.

5. PILLANATKÉPEK A PROGRAMRÓL

A programról készült képek galériája megtekinthető a következő weboldalon: http://than.rs/programok-galeria64.

6. A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A Pro Scientia Naturae Alapítvány 2013-tól több sikeres tehetséggondozásra irányuló programot valósított meg a Than Emlékházban, amely indokolja az alapítvány bevonását jelen pályázati programba. A partnerszervezet feladata, hogy a program megvalósítása során a korábbi középiskolások részére szervezett tehetségsegítő programokban szerzett szakmai tapasztalatait megossza a program megvalósítójával. A Than műhelyekben és Than emléktáborban a középiskolás tanulóknak kínáltunk olyan természettudományos és művészeti jellegű tehetségsegítő foglalkozásokat, amelyek az épület névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikákat dolgoznak fel.
A projekt tehetségsegítő foglalkozásai az óbecsei Than Emlékházban kerültek megtartásra. Az emlékház névadóinak munkásságához kapcsolódó tematikák feldolgozásával a középiskolás fiatalok olyan ismereteket és tapasztalatokat szereztek, melyre a formális iskolai oktatás során nincs lehetőségük. A program célja teljesült, amely a tanulók természettudományos és képzőművészeti kompetenciáinak fejlesztésére vonatkozott, továbbá pályaorientációjuk segítésére és a Than Emléktábor hagyományának megőrzésére.
A program további célja volt a tudományos és művészeti életpálya népszerűsítése, valamint a tudományok és művészetek kapcsolatának, szétválaszthatatlanságának erősítése. A műhelyek egymást erősítve és kiegészítve működtek, úgy, hogy közösen konkrét alkotásokat hoztak létre. A műhelyekben folyó munkát a csoportmunka, kooperatív módszer és kísérletezés jellemezte, amely lehetővé tette, hogy a tanulók felszabadultan, kreatívan aktív szereplőivé váltak a foglalkozásoknak. A szünetekben szórakoztató, játékos tanulásra volt lehetőség, amit az emlékház interaktív játékparkja és demonstrátorai biztosítottak.
A tanulók érdeklődve vettek részt az egyszerűbb restaurálási munkálatokban, mégpedig kerámia, papír, textil és fém alapanyagú alkotások javítása volt a feladatuk, melyeket a projekt végén egy kiállítás keretén belül mutattunk be a Múzeumok Éjszakáján. Résztvevő tanulóink olyan új, speciális ismeretekhez jutottak a kémia és a képzőművészet területén, melyekre a formális iskolai oktatás során nincs lehetőségük.
Than Károly kezdte,mi folytatjukTHAN KÁROLY KEZDTE,
MI FOLYTATJUK


Komplex tehetséggondozó program
általános iskolások részére

2017. február-június
KÉZIRAT
Major Lenke, Bagány Ágnes
RÉSZLETEK

1. A THAN KÁROLY KEZDTE, MI FOLYTATJUK ELNEVEZÉSŰ PROGRAM BEMUTATÁSA

1.1. A program célja
A program megnevezése: Than Károly kezdte, mi folytatjuk. Komplex tehetséggondozó program általános iskolások részére. A megvalósításra 2017. február és június között került sor. A pályázat tárgyát képező program a matematikai, a természettudományos, a technikai, a digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése céljából jött létre.
A programmal az óbecsei Than Emlékház, egyik névadójának, Than Károlynak munkásságához kapcsolódva kívántuk a természettudományok iránt érdeklődő tehetséges fiatalokat segíteni. Az általános iskolák felső osztályos tanulói a kémiai ismereteik bővítése mellett betekintést nyertek a gyógyszerészetbe és a gyógynövénytanba.
A projekt keretén belül a pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerkedtek a kémia szerepével a gyógyszerészetben és megszerezték a témával kapcsolatos első szakmai tapasztalataikat is. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismereteik eredményeként a műhelyekben kozmetikai termékeket, gyógyszeralapanyagokat és teakeverékeket készítettek, melyeket egy termékbemutató keretén belül mutattak be és szakmailag ismertettek az érdeklődő közönségnek. Az üzemlátogatással kiegészített műhelymunkák segítették a tanulók természettudományos és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítését és pályaorientációját is.
1.2. A program helyszíne
A projekt műhelymunkái során a formális iskolai tanulás helyett élményszerű tanulási lehetőséget nyújtottunk azoknak a diákoknak, akik a természettudományok, elsősorban a kémia iránt mutatnak érdeklődést. Ezt a célt szolgálja a helyszínválasztás is. A program műhelymunkáinak helyszíne ugyanis a az óbecsei Than Emlékház volt. A Than Emlékház szellemiségének, tartalmi gazdagságának és felszereltségének köszönhetően alkalmas térségünk általános- és középiskolai oktatásának kiegészítésére.
A Than Emlékház Óbecse két világhírű szülöttének, Than Mórnak, a világhírű festőnek és Than Károlynak, a híres vegyésznek, akadémikusnak a szülőháza helyén épült, és rendeltetése szerint a tudományok és a művészetek bemutatására és népszerűsítésére szolgál. A műemléképület egyben kortörténeti, városképi, turisztikai és kulturális örökségi jelleggel is bír. Az épület tartami gazdagságához hozzájárul a ház szülötteinek méltó emléket állító két emlékszoba, a tudományos interaktív park több mint 30 eszköze, és Than Mór festményeinek reprodukciói.

Cím: Than Emlékház Óbecse, Than fivérek utca 5-7.
1.3. A program felépítése
A program háromszor 34 órás, tanórán kívüli, nem tantárgyi, komplex tehetséggondozó programként került megvalósításra. A program három egymással együttműködő, egymást kiegészítő, Than Károly munkásságának témájához kötődő műhelyunka során valósult meg. Célunk olyan kísérletező-kutató jellegű foglalkozások megvalósítása volt, amelyekben a diákok a tanulást (siker)élményként élhették meg a foglalkozások során. A műhelymunkák során a pályaválasztás előtt álló fiatalok a kémia területén bővíthették tudásukat, megismerkedtek a kémia szerepével a gyógyszerészetben és megszerzik első szakmai tapasztalataikat is. A program a gyógynövények témaköre mentén két kompetencia, a természettudományos és a szakmai képességek területének fejlesztését egyaránt célozta.
A műhelymunkák megvalósítása eredményeképpen több gyógynövény alapanyagú termék készült. Gyógynövények, kozmetikai alapanyagok felhasználásával különféle testápoló készítményeket és teakeverékeket állítottak elő a tanulók. Az elkészült termékeket termékbemutató keretén belül mutatták be az érdeklődő közönségnek.
Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók a műhelymunkák során megszerzett elméleti és gyakorlati tapasztalatok mellett, közvetlen környezetünkben működő jó példákat tekintsenek meg a választott témakörben. Ennek kapcsán a következő, pályaorientációt is segítő, 1 napos üzemlátogatásokat valósítottuk meg:
 • Alltech Serbia üzem Zenta: itt a tanulók megnézhették a termelési folyamatot az adalékanyagokat és élesztőt gyártó vállalatban, ugyanakkor alkalmuk volt arra is, hogy megtekintsék az üzem termelési és a kutatólaboratóriumát is.
 • Menta Padé vállalat, Csóka: a nagy hagyománnyal és modern technológiával rendelkező gyógynövény-feldolgozó üzemben a tanulók a termelési folyamatot valamint a vállalat gyógyhatású kozmetikai készítményeit ismerhették meg.
Az üzemlátogatással kiegészített műhelymunkák segítették a tanulók természettudományos és a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciáinak erősítését és pályaorientációját is.
A progamban pedagógus bevonásával figyelemmel kísértük a tanulók aktivitását, érdeklődését az elméleti előadások és gyakorlati megoldások iránt. Külön hangsúlyt fektettünk a tanulók kreativitásának, ötletgazdagságának megismerésére mint a tehetségkoncepciók fontos alkotóelemeire. Minderről visszajelzést küldünk az érintett iskoláknak a pedagógus által készített kézirat és egy kisfilm formájában.
1.4. A programban résztvevő tanulók célcsoportja, és a tehetségazonosítás szempontjai
A program célcsoportját térségünk általános iskoláinak 6., 7. és 8. osztályos tanulói képezték. A tervezett műhelymunkák résztvevőit célzottan szólítottuk meg, felkeresve térségünk általános iskoláit. A projekt tervezett műhelymunkáiba elsősorban a kémia iránt érdeklődő, és ezen a területen kimagasló eredményt elérő tanulókat igyekeztünk bekapcsolni. A tanulók iskolájuk javaslata alapján vettek részt a programban. Az iskolák megfelelő információkkal rendelkeznek a tanulók képességeire, kreativitására és motivációjára vonatkozóan, ezért a tanulók tehetségazonosítását és beválogatását a felkért iskolák végezték el. A beválogatás során elsőbbséget élveztek azok a diákok akik eddigi tanulmányaik során a természettudományok, elsősorban a kémia terén értek el kimagasló eredményeket, de figyelembe vettük a tanulók érdeklődési területét, motiváltságát és kreativitását is.
A 3 tervezett műhely munkájába összesen 29 tehetségígéret (14 fiú és 15 lány) jelentkezett. Közülük 10 tanuló hatodik osztályba, 8 tanuló hetedik osztályba, 11 tanuló pedig nyolcadik osztályba jár. A tanulók a következő iskolákból érkeztek:
 • Petőfi Sándor Általános Iskola, Óbecse
 • Samu Mihály Általános Iskola, Óbecse
 • Samu Mihály Általános Iskola, Péterréve
 • Sever Đurkić Általános Iskola, Óbecse
 • Zdravko Gložanski Általános Iskola, Óbecse.
1.5. A programban résztvevő szervezetek
A program megvalósítója: Than Fivérek Értelmiségi Kör, Óbecse
Támogató: Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma
Lebonyító: Emberi Erőforrások Támogatáskezelő
Együttműködő partnerszervezet: Pro Scientia Naturae Alapítvány, Zenta
1.5.4. A program támogatói
A programot támogató szervezet a Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma, lebonyolítója pedig az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő. A támogatási célok, támogatott tevékenységek funkciója a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése.
A projekt a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg, a matematikai, a természettudományos, a technikai, a digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben tehetséggondozó kategórián belül. A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.
1.6. A program megvalósításában résztvevő szakemberek
A program megvalósításában többéves szakmai és tehetséggondozói tapasztalattal rendelkező oktatók, szakemberek vettek részt.

Gyenge Csilla a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémia szakos tanára. A programban a kémia témájú foglakozások előadójaként vett részt.

Szórád Endre okleveles vegyészmérnök, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium kémiatanára. Szakköröket, tehetséggondozó foglalkozásokat vezet. Nyolcadik éve szervezője a Kárpát-medencei kémiatábornak. Jelen program megvalósulását szakmailag segítette azáltal, hogy a kémia csoport szakmai vezetője volt.

Pivnički Kúti Kornélia okleveles gyógyszerész, aktív szerepet vállal a Than Emlékház tehetségsegítő és tudománynépszerűsítő foglalkozásaiban. A tehetséggondozó programban a gyógyszerészeti témájú foglalkozásokat vezette.

Horák Kornél biológia szakos tanár, a SZIE Kertésztudományi Kar Határon Túli Levelező Tagozatának konzulens tanára. Szakterülete a gyógynövények kutatása. A programban a gyógynövényekkel kapcsolatos tematikák feldolgozását bíztuk rá a gyógynövényismeret műhelyben.

Kollár Karolina okleveles vegyész, Sulc Barta Szilvia műszaki menedzser a Than Emlékház demonstrátorai és programszervező munkatársai. Mindketten több tehetséggondozó program megvalósításában vettek már részt. A projekt során a foglalkozások közötti szüneteket gazdagító játékos, szórakoztató programok szervezését végzték.

Major Lenke és Bagány Ágnes, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar asszisztensei, a programban pedagógusként vettek részt, és a program tehetségsegítő eredményeinek kiértékelését végzik.

Kulcsár Sarolta pedagógus, a Pro Scientia Naturae Alapítvány programkoordinátoraként az alapítvány tehetségsegítő programjaiban vesz részt. Jelen projektet az alapítvány eddigi szakmai tapasztalatainak megosztásával segítette.
1.7. A Than Károly kezdte, mi folytatjuk program plakátja

Than műhely és Than Emléktábor

4. PILLANATKÉPEK A PROGRAMRÓL

A programról készült képek galériája megtekinthető a következő weboldalon: http://than.rs/programok-galeria65

5. A PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE

A program legfontosabb célja volt a tehetséges tanulóink matematikai, természettudományos, technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése. Az idei évben Than Károly munkásságához kapcsolódva leginkább a vegyészet a gyógyszerészet és a gyógynövénytan került fókuszba. A gyerekek a folyamatok aktív részesévé válhattak, azáltal hogy több használható végtermék volt a befektettetett munka gyümölcse. A vezető szakemberek segítségével önállóan készítettek különböző kozmetikai termékeket, gyógynövény palántákat neveltek, és kémiai kísérleteket végeztek. Az élmény alapú oktatás segítséget nyújt a tehetséges tanulók természettudományos érdeklődésének megtartásában. A program irányt mutat az intézményes oktatási formáknak. A jövő tehetséges tanulóinak csakis ilyen és ehhez hasonló formában tudjuk felhívni a figyelmét arra, hogy a hazai középfokú és felsőoktatás készen áll az új kihívásokra, és fel tudja venni a versenyt a külföldi intézményekkel.
A program pedagógiai célja teljes mértékben megvalósult, amely arra irányult, hogy élményszerű tanulási formával ismerkedjenek meg azok a tanulók, akik a természettudományok, elsősorban a kémia iránt érdeklődnek. A gyerekek nyitottak voltak az új módszertani tartalmakra, együttműködtek szakembereinkkel, aktív résztvevőként sajátították el az alapvető gyógyszerészeti, kertészeti és kémiai technikákat.
Néhány tanuló véleménye a programról:
 • Okosodtunk, meg sokat megtanultunk a gyógynövényekről, az ültetésükről, és ki is próbálhattuk. Nagyon tetszett, hogy haza is vihettük az elkészített szépségápolási termékeket, és gyógynövény palántákat, így otthon a szüleinknek is megmutathatjuk, hogy mivel foglalkoztunk a délelőtt folyamán. Jól szórakoztunk, tanultunk és ismerkedtünk, a tanárok sokat foglalkoztak velünk, kitűnően megszervezett minden.
 • Nekem legjobban a gyárlátogatás tetszett. Érdekes volt belülről látni, az Alltech épületet, főleg, hogy a közelében lakom. Érdekes volt hogy csak üzemi védőfelszerelésben tudtunk belépni bizonyos helyiségekbe, és teljes betekintést kaptunk a gyártási folyamatokba. Azt is megtudtuk, hogy az élesztő egy hagyományos és természetes gyógyszer. Sokat jelent számomra, hogy részt vehettem a programban, szeretem a kémiát, és ezzel szeretnék foglalkozni a jövőben.